Circulaire economie

In een circulaire economie gaan organisaties zo slim en zuinig mogelijk om met grondstoffen en energie, door te zorgen dat materialen en producten zo lang mogelijk hun waarde behouden. De omschakeling naar een circulaire economie is cruciaal nu grondstoffen steeds schaarser worden en 91% van de grondstoffen niet worden hergebruikt maar afval worden na afloop van het gebruik.

Op basis van circulaire principes zoals onder andere door de Ellen McArthur Foundation zijn vormgegeven, kunnen organisaties de omslag maken naar een circulair bedrijfsmodel. Ellen McArthur gaat daarbij uit van drie circulaire principes:

  • Elimineren van afval en vervuiling
  • Circuleren van producten en materialen met het hoogste waardebehoud
  • Regeneratie van natuur

Aangezien de omschakeling naar meer circulaire producten en diensten leiden tot complexe financieel-economische vraagstukken, zoals waarderingsvraagstukken, kunnen accountants een rol spelen bij het oplossen van boekhoudkundige en financiële knelpunten. Daarnaast zal circulariteit en materiaalgebruik onder de CSRD in een aparte ESRS worden opgenomen. Dat betekent dat bedrijven moeten gaan rapporteren over de circulariteit van hun bedrijfsprocessen.

Hoe helpt de NBA?

Coalitie Circulaire Accounting

Circle Economy, een organisatie die zich inzet voor het bevorderen van een circulaire economie, heeft samen met de NBA in september 2019 de Coalitie Circulaire Accounting (CCA) opgericht.

Doel is om op basis van praktijkcases vraagstukken omtrent boekhouding, waardering en verslaglegging te identificeren, te onderzoeken en te komen tot uitvoerbare oplossingen.

De coalitie is een samenwerking tussen Circle Economy, NBA, ABN Amro, Rabobank, KPMG en wetenschappers verbonden aan Erasmus Universiteit, Open Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, Nyenrode Business Universiteit en Avans Hogeschool. Ze bestaat uit opstellers (interne financials), gebruikers (financiers, aandeelhouders) en adviseurs/controleurs (accountants), samen met experts uit de wetenschap en de adviespraktijk. Doel is om het vakgebied mee te laten veranderen met de nieuwe werkelijkheid van een duurzame, circulaire economie. Aan de hand van een concrete casus wordt elk kwartaal een waarderings- of verslaggevingsvraagstuk uitgewerkt.

De resultaten van de onderzochte casussen en de conclusies daaruit zijn samengebracht in onderstaand samenvattend rapport. 

Contact

Lucas Geusebroek (324x324)
Lucas Geusebroek Projectleider Circulaire Economie 088 4960 351

DNB Werkgroep circulaire economie

De financiële sector speelt een belangrijke rol in het verschaffen van financiering aan circulaire bedrijven en daarmee in de versnelling van de transitie naar een circulaire economie. Maar financiële partijen ervaren knelpunten bij het financieren van circulaire bedrijven en projecten. De NBA draagt bij aan de Werkgroep Circulaire Economie van De Nederlandsche Bank om die knelpunten aan te pakken. Daarvoor zijn de volgende vier concrete acties gedefinieerd:

  • neem lineaire én circulaire risico’s mee in financieringsbeslissingen
  • weeg circulaire metrics mee in de financiering
  • doe ervaring op door het sluiten van landmarkdeals
  • optimaliseer en verbreed het financieringsinstrumentarium.

Op bijgaande Roadmap is aangegeven hoe deze acties bereikt kunnen worden door tijdig actie te nemen in de financiële sector.

Meer lezen:

Roadmap Circulaire Economie (PDF)

Werkgroep Circulaire economie (dnb.nl)

 

Aan de slag met Circulaire economie

De World Business Council for Sustainable Development (WBSCD) heeft voor het meten en rapporteren van de circulariteit van een organisatie een aantal circulaire-transitie-indicatoren opgesteld. Deze indicatoren kunnen gebruikt worden om te meten waar een organisatie nu staat in de circulariteit van de organisatie, en gedurende de transitie de voortgang in de circulaire transitie te sturen en beheersen.