Corporate governance en de rol van de accountant

Corporate governance gaat over deugdelijk ondernemingsbestuur en richt zich op de checks and balances binnen ondernemingen. Er bestaan zeer veel definities van corporate governance. In het algemeen kan worden gesteld dat corporate governance bestaat uit besturen, beheersen, toezicht houden en verantwoorden. In deze vier onderdelen speelt de (externe) accountant een belangrijke rol.

NBA-handreiking 1109

Het NIVRA heeft in 2009 Praktijkhandreiking (nu: NBA-handreiking) 1109 De verantwoordelijkheid van de accountant bij de toetsing van in het jaarverslag opgenomen corporate governance-informatie uitgebracht, omdat in dat jaar een aantal wijzigingen zijn opgetreden in de wettelijk vereiste informatie voor het jaarverslag. Dit betrof het vaststellingsbesluit nadere voorschriften inhoud jaarverslag en de destijds aangepaste Nederlandse corporate governance code (Frijns) die in december 2009 wettelijk is verankerd.

In februari 2018 heeft de NBA een herziene handreiking uitgebracht met de titel Accountant en corporate governance informatie. De herziene handreiking 1109 geeft uitleg aan de rol die de accountant heeft op grond van de herziene wet- en regelgeving. De rol van de accountant bij de corporate governance-verklaring is uitgebreid met de wettelijke verankering van de nieuwe corporate governance code. De accountant toetst nu niet meer alleen of de corporate governance-verklaring alle vereiste elementen bevat, maar ook of deze verenigbaar is met de jaarrekening en of deze materiële afwijkingen bevat vanuit zijn kennis uit de jaarrekeningcontrole. Hiermee gelden voor de corporate governance-informatie in het bestuursverslag dezelfde bepalingen als voor de rest van het bestuursverslag. De bepalingen voor het bestuursverslag zijn opgenomen in BW2 en in Standaard 720 uit de NV COS.

De RvC als opdrachtgever van de accountant

In september 2011 heeft de NBA een adviesrapport uitgebracht over de verhouding tussen raad van commissarissen en accountant. Het rapport richt zich op de Raad van Commissarissen (RvC) van organisaties van openbaar belang, zoals beursfondsen en financiĆ«le instellingen.