Corporate governance en de rol van de accountant

Corporate governance gaat over deugdelijk ondernemingsbestuur en richt zich op de checks and balances binnen ondernemingen. Er bestaan zeer veel definities van corporate governance. In het algemeen kan worden gesteld dat corporate governance bestaat uit besturen, beheersen, toezicht houden en verantwoorden. In deze vier onderdelen speelt de (externe) accountant een belangrijke rol.

NBA-handreiking 1109

Het NIVRA heeft in 2009 Praktijkhandreiking (nu: NBA-handreiking) 1109 De verantwoordelijkheid van de accountant bij de toetsing van in het jaarverslag opgenomen corporate governance-informatie uitgebracht, omdat in dat jaar een aantal wijzigingen zijn opgetreden in de wettelijk vereiste informatie voor het jaarverslag. Dit betreft het vaststellingsbesluit nadere voorschriften inhoud jaarverslag en de aangepaste Nederlandse corporate governance code (Frijns) die in december 2009 wettelijk is verankerd.

NBA-handreiking 1109 - Accountant en corporate governance informatie

Accountant in de AvA

In februari 2012 heeft de NBA Handreiking 1118 Het optreden van de externe accountant in de algemene vergadering van aandeelhouders bij beursgenoteerde vennootschappen uitgebracht. In 2015 publiceerde de NBA een onderzoek naar het optreden van de accountant in de algemene vergadering van aandeelhouders.

Rapport ‘Impact op governance’

Het studierapport 'Impact op governance' uit 2009 bevat de resultaten van een onderzoek van het Instituut van Internal Auditors Nederland (IIA) en het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA) naar de samenwerking tussen internal auditors en externe accountants in Nederland. Het rapport beschrijft op basis van de analyse ook ‘best practices’ in de samenwerking die versterkend zijn voor de governance van de organisatie.

De RvC als opdrachtgever van de accountant

In september 2011 heeft de NBA een adviesrapport uitgebracht over de verhouding tussen raad van commissarissen en accountant. Het rapport richt zich op de Raad van Commissarissen (RvC) van organisaties van openbaar belang, zoals beursfondsen en financiële instellingen.