Gemeente Alkmaar

COPRO heeft het Verantwoordings- en accountantsprotocol subsidies gemeente Alkmaar 2020 beoordeeld. Het protocol heeft betrekking op subsidies die op grond van de Algemene Subsidieverordening (ASV) van de gemeente worden verstrekt.

Oordeel COPRO

In goed overleg met COPRO heeft de gemeente het protocol op een aantal punten aangepast, waarbij het Verantwoordings- en accountantsprotocol Gemeente Utrecht 2016 als voorbeeld diende. COPRO heeft daarom als eindoordeel, dat het protocol uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.