Accountantsprotocol EFRO 2014-2020

COPRO heeft het Accountantsprotocol EFRO 2014-2020 beoordeeld van de gezamenlijke Managementautoriteiten-EFRO in Nederland (Noord, Oost, Zuid en West).

In tegenstelling tot voorgaande jaren is gekozen voor één gezamenlijk accountantsprotocol, waarbij alleen gevraagd wordt om een rapport van feitelijke bevindingen volgens Standaard 4400. De accountant dient een aantal specifieke werkzaamheden uit te voeren voor het gehele financieel verslag en voor een selectie van de uren- en kostenregels. Deze selectie wordt, op verzoek van de begunstigde, door de betreffende managementautoriteit gemaakt op basis van een risico-analyse die is gebaseerd op de uitkomsten van eerdere controles.

Oordeel COPRO

In goed overleg met COPRO is een aantal verduidelijkingen en verbeteringen in het protocol aangebracht, met name wat betreft de concrete invulling van de specifieke werkzaamheden. COPRO heeft daarom als eindoordeel dat het protocol uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen.