Algemeen Accountantsprotocol iSD 2022

COPRO heeft het Algemeen Accountantsprotocol Financiële Productieverantwoording WMO en Jeugdwet 2022 beoordeeld van Ketenbureau i-Sociaal Domein (iSD). Het protocol is gekoppeld aan het algemeen format voor de financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet, waarmee zorgaanbieders in het sociale domein zich kunnen verantwoorden naar gemeenten. Het protocol vormt een update van het Algemeen Accountantsprotocol 2021. 

De (inhoudelijke) aanpassing ten opzichte van het protocol 2021 betreffen:

Oordeel COPRO (22071 d.d. 15-12-2022)

COPRO heeft als oordeel dat het protocol uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.