Controleprotocollen Subsidieregelingen Zorginstituut Nederland (ZIN)

Subsidiejaar 2019

Copro heeft drie subsidieprotocollen van het Zorginstituut Nederland (ZIN) beoordeeld:

  • Accountantsprotocol subsidievaststelling ADL-assistentie 2019
  • Accountantsprotocol subsidievaststelling Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2019
  • Accountantsprotocol subsidievaststelling Subsidie Anonieme e-mental health 2019

Oordeel COPRO

In overleg met COPRO heeft ZIN in de protocollen enkele verduidelijkingen aangebracht en zijn de modelteksten aangepast. COPRO heeft daarom als eindoordeel, dat de protocollen voldoen aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017 en voor de accountant uitvoerbaar zijn.

oranje-lijn.png

Subsidiejaar 2018

Copro heeft drie subsidieprotocollen van het Zorginstituut Nederland (ZIN) beoordeeld:

  • Accountantsprotocol subsidievaststelling ADL-assistentie 2018
  • Accountantsprotocol subsidievaststelling Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2018
  • Accountantsprotocol subsidievaststelling Subsidie Anonieme e-mental health 2018

Oordeel COPRO

In overleg met COPRO heeft ZIN in de protocollen enkele verduidelijkingen aangebracht en zijn de modelteksten aangepast. COPRO heeft daarom als eindoordeel, dat de protocollen voldoen aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017 en voor de accountant uitvoerbaar zijn.