Protocollen Sociale Verzekeringsbank (SVB)

COPRO heeft de vier jaarlijkse protocollen beoordeeld van de Audit Dienst van de Sociale Verzekeringsbank. Ze betreffen de controle van de Trekkingsrechten (TR) Persoonsgebonden Budget (PGB) voor de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet (JW) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het betreft:

  • Controle- en verantwoordingsprotocol TR PGB Wlz 2018
  • Controle- en verantwoordingsprotocol TR PGB Wmo 2018
  • Controle- en verantwoordingsprotocol TR PGB JW 2018
  • Controle- en verantwoordingsprotocol TR PGB Zvw 2018

De protocollen zijn geschreven door en voor de Audit Dienst van het SVB. Volgens de protocollen geeft de Audit Dienst per wet een controleverklaring bij de financiƫle verantwoording TR PGB en bij de rechtmatigheidsrapportage door de Raad van Bestuur SVB die in de bedrijfsvoeringsparagraaf is opgenomen.

Oordeel COPRO

Op advies van COPRO, APZ en SDO zijn enkele aanpassingen in de protocollen aangebracht. Op grond daarvan zijn de protocollen vaktechnisch als uitvoerbaar aan te merken en voldoen ze in dit opzicht aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017. Opgemerkt wordt dat de in de protocollen genoemde Standaard 3402 opdracht de komende jaren nog niet haalbaar blijkt te zijn.