Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

COPRO heeft twee protocollen beoordeeld van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek:

  • Controleprotocol Behorend bij de Regeling Journalistieke Innovatie
  • Controleprotocol Behorend bij de Regeling Regionale Journalistieke Samenwerking

Op advies van COPRO zijn de protocollen op een aantal onderdelen aangepast, onder andere wat betreft de uitwerking van de werkzaamheden voor de accountant.

Oordeel COPRO

COPRO heeft daarom als eindoordeel, dat de controleprotocollen uitvoerbaar zijn en en voldoen aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen.