Stichting Lightrec Nederland

COPRO heeft het Verantwoordings- en Controleprotocol bij de Exportrestitutieregeling Stichting Lightrec Nederland beoordeeld van de Stichting Lightrec Nederland. Het protocol heeft betrekking op de Exportrestitutieregeling van de Stichting. Een onderneming die energiezuinige lampen exporteert of energiezuinige lampen assembleert in een in een ander product en dit product vervolgens exporteert, heeft op grond van Exportrestitutieregeling de mogelijkheid om exportrestitutie aan te vragen.

Oordeel COPRO

In overleg met COPRO is een aantal aanpassingen en verduidelijkingen in het protocol aangebracht. COPRO heeft daarom als eindoordeel, dat het protocol uitvoerbaar is en en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.