Accountantsprotocol Jaaropgave PRN

COPRO heeft het Accountantsprotocol jaarlijkse opgave-monitoringformulier PRN beoordeeld van de Stichting Papier Recycling Nederland (PRN). Het protocol heeft betrekking op de door externe accountants te certificeren Jaaropgave PRN en betreft een Standaard 3000A opdracht.

Oordeel COPRO

De versie 2019 betreft een zeer beperkte aanpassing van de eerder door COPRO beoordeelde versies. COPRO heeft daarom als eindoordeel, dat het accountantsprotocol uitvoerbaar is en en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.