Protocollen Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

COPRO heeft diverse handleidingen en controleprotocollen van de NZa beoordeeld. De NZa vervult in het algemeen een voorbeeldfunctie wat betreft het afstemmingsproces met de gecontroleerde zorgverzekeraars, zorginstellingen, hun externe accountants en de NBA. Een tijdige afstemming en evaluatie van controleprotocollen voorkomt problemen bij de toepassing in de praktijk.