Aanpassing modelrapport voor aanvraag KIWA-vergunning

KIWA Register B.V. (KIWA) verleent namens de Inspectie Verkeer en Waterstaat communautaire vergunningen voor grensoverschrijdend busvervoer in Europa.

De vervoerder moet bij de aanvraag aantonen dat hij beschikt over een bepaald minimaal risicodragend vermogen. Als hij niet beschikt over een door een accountant gecontroleerde jaarrekening dient hij de aanvraag te voorzien van 'een rapport van feitelijke bevindingen inzake het minimaal aanwezig risicodragend vermogen' van een accountant.

Dit is uitgewerkt in de toelichting op bijlage 3 van het aanvraagformulier. Hierin staat ten onrechte vermeld dat deze bijlage is samengesteld in samenwerking met NIVRA en NOvAA. Dit is niet het geval. COPRO heeft vastgesteld dat het genoemde rapport niet voldoet aan de eisen van Standaard 4400. Onder andere door het vermelden van een conclusie in het rapport, analoog aan een beoordelingsverklaring.

COPRO adviseert om het voorgeschreven model niet te hanteren, maar om in plaats daarvan te kiezen voor een rapporttekst die wel voldoet aan Standaard 4400. Rubriek 24 van HRA III geeft hiervoor aanwijzingen. Hierbij dient de accountant alert te zijn op zinsneden die suggereren dat de accountant een conclusie of oordeel geeft.