Accountantsprotocol Keurmerk Transport & Logistiek Nederland

COPRO heeft het Accountantsprotocol Keurmerk Transport & Logistiek Nederland beoordeeld, dat als bijlage 1 onderdeel vormt van het Reglement Keurmerk Transport & Logistiek van de vervoersorganisatie Transport & Logistiek Nederland (TLN). Het betreft versie 8.6 van het reglement (oktober 2019). Om voor het keurmerk van TLN in aanmerking te komen dient de vervoerder een aantal gegevens te overleggen, waaronder een accountantproduct.

Op advies van COPRO is de tot dusver voorgeschreven controleverklaring bij de opgave totaal looncomponenten vervangen door een rapport van feitelijke bevindingen volgens Standaard 4400N. Met name bij kleinere, niet controleplichtige vervoerders leidde de controleverklaring tot problemen. Bovendien voldoet een 4400N opdracht veel meer aan de specifieke informatiebehoefte van TLN. Bovendien is het toegestaan om bij het uitvoeren van het onderzoek gebruik te maken van de werkzaamheden en bevindingen uit de controle van de jaarrekening. Per saldo wordt hiermee een besparing van administratieve lasten en controlekosten bereikt. Dit past perfect in de doelstelling van de Blauwe Brigade van de NBA.

Download