Protocol Zelfonderzoek GGZ

COPRO heeft het Accountantsprotocol Zelfonderzoek cGGZ 2018 beoordeeld dat opgesteld is door de gezamenlijke zorgverzekeraars. Het protocol sluit aan op de Controleplan Zelfonderzoek cGGZ 2018 en de bijbehorende Functioneel Ontwerpen. Het protocol is inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van het protocol voor 2017. Meer informatie is te vinden op de webpagina van Zorgverzekeraars Nederland.

Oordeel COPRO

In samenspraak met NBA Sectorcommissie Coziek heeft COPRO als oordeel dat het protocol uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.

Kanttekeningen COPRO

In het kader van de Blauwe Brigade uit de NBA Vernieuwingsagenda wijst COPRO op een blog van Coziek over de regeldruk van GGZ-instellingen.