Accountantsprotocollen Afvalfonds Verpakkingen

COPRO heeft het Accountantsprotocol Aangifte Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen en het Accountantsprotocol Regeling Bedrijfsverpakkers beoordeeld. Beide protocollen zijn opgesteld door de Stichting Afvalfonds Verpakkingen.

Ondernemingen die per jaar 50.000 kilogram of meer verpakkingsmateriaal op de markt brengen, moeten een Afvalbeheersbijdrage verpakkingen betalen. De betreffende aangifte moet op verzoek van het Afvalfonds door een accountant gecontroleerd worden. Voor Bedrijfsverpakkers geldt een aangepaste regeling.

Oordeel COPRO

In overleg met COPRO is in beide protocollen een aantal verduidelijkingen aangebracht. COPRO heeft daarom als eindoordeel, dat beide protocollen uitvoerbaar zijn en voldoen aan de Handreiking Controleprotocollen.

Meer informatie is te vinden op de website van Stichting Afvalfonds Verpakkingen.