Controleprotocollen DFORZO

COPRO heeft drie herziene accountantsprotocollen beoordeeld van de Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De protocollen zijn beperkt gewijzigd ten opzichte van 2019.

 

  • Accountantsprotocol Omzetverantwoording DBBC's 2020
  • Accountantsprotocol Omzetverantwoording ZZP, EP en VPT 2020
  • Accountantsprotocol Genormeerde prestatie-indicatoren forensische psychiatrie 2020

Oordeel COPRO

COPRO heeft als eindoordeel, dat de drie protocollen uitvoerbaar zijn en voldoen aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.