Accountantsprotocol Besluit Kwaliteitseisen CBM 2022

Kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren (CBM)

Accountantsprotocol Kwaliteitseisen CBM 2022

Het Accountantsprotocol Besluit Kwaliteitseisen CBM 2022 is het resultaat van een samenwerking tussen de Expertgroep CBM van het Landelijk Overleg Vakinhoud Toezicht (LOVT), het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM (LKB) en de vijf brancheorganisaties in de sector. Dit zijn: Horus, NBPB, NBBI, NBPM en Mentorschap Nederland. Het protocol is beoordeeld door een klankbordgroep van mkb-accountants en door de NBA werkgroep Controleprotocollen (COPRO). Het protocol heeft betrekking op alle curatoren, bewindvoerders en mentoren die vallen onder het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren (CBM). Het beschrijft de werkzaamheden voor de jaarrekening en het onderzoek naar de naleving van de kwaliteitseisen van het Besluit. Het protocol is voorzien van een diverse praktische modellen voor de accountant.

Wijzigingen 2022

Het protocol vervangt de versie van 2021. Naast een update van de informatie is een aantal verduidelijkingen aangebracht, zie paragraaf 1.4 van het protocol.
Onder andere wat betreft:

  • Uitbreiding algemene inleverperiode        
  • Uitbreiding bijzondere verslaggevingseisen

Oordeel COPRO (22052/ 16 januari 2023)

COPRO is van oordeel dat het Accountantsprotocol Besluit Kwaliteitseisen CBM 2022 voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017 en voor de accountant uitvoerbaar is.