Interreg-programma 2014-2020

Het Interreg-programma 2014-2020 kent diverse Interreg-programma's waarbij de openbare accountant kan optreden als als First Level Controller (FLC'er). Voorbeelden zijn: Interreg EUROPE , North Sea Region (NSR), North West Europe (NWE), Interreg A (2Zeeën) en URBACT III. Al deze programma's beschikken over een programme manual of een set factsheets, waarin ook is vastgelegd wat van de FLC'er wordt verwacht. Als de openbare accountant optreedt in de rol van FLC'er moet hij met een aantal zaken rekening houden.

Als voorbeeld is hieronder het Interreg-programma EUROPE uitgewerkt. Voor de overige programma's wordt verwezen naar de betreffende documentatie bij die programma's.

Interreg-programma EUROPE

Het Interreg-programma EUROPE wordt centraal aangestuurd vanuit Lille, waar zowel de Managementautoriteit als het Gemeenschappelijk Secretariaat zijn gevestigd. In Nederland heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) twee taken, namelijk die van Nationaal Contact Punt en Dutch Approbation Body. In die laatste rol keurt RVO een door de begunstigde voorgedragen FLC'er goed.

De Interreg Europe programme manual beschrijft de door de begunstigde te volgen procedures en de verplichte rapportages bij deze regeling. Hierin wordt ook de rol de van de FLC'er besproken.

Accountant als first level controller

De rapportage moet door een onafhankelijke controller (‘independent controller') voorzien worden van een independent first level control certificate en een first level control report including checklist. In voorkomende gevallen kan dit ook een fist level control report on suspected or established fraud zijn. De first level controller kan een interne of externe controller zijn. Ook openbare accountants kunnen de rol van first level controller vervullen. Het Programme Manual is niet specifiek voor accountants geschreven; ook andere door de betreffende lidstaat erkende first level controllers mogen het certificate afgeven.

Advies COPRO

Indien openbare accountants als first level controller willen optreden, moeten ze rekening houden met de relevante regelgeving van de VGBA en de NV COS:

  • Uit de bewoordingen in het Programme Manual kan worden afgeleid dat de opdracht als een assurance-opdracht is aan te merken en dat de relevante bepalingen van de de NV COS voor assurance-opdrachten van toepassing zijn.
  • In paragraaf 17 van het Stramien voor Assurance-opdrachten is aangegeven onder welke voorwaarden de accountant een assurance-opdracht kan aanvaarden. Een van de voorwaarden is dat de accountant over voldoende materiekennis beschikt. Dit betekent kennis van het Interreg-programma en de hiermee verbonden regelgeving, zoals genoemd in de Programme Manual. Of de accountant voldoende deskundigheid beschikt om de opdracht verantwoord uit te voeren wordt getoetst door de RVO in zijn rol van Dutch Approbation Body.
  • In het independent first level control certificate is geen passage opgenomen over de verantwoordelijkheden van de cliënt en van de accountant. Een oplossing hiervoor kan zijn om deze passage in de opdrachtbevestiging op te nemen.
  • Indien de accountant bij het uitvoeren van de opdracht onjuistheden of onzekerheden vaststelt zal hij het independent first level control certificate niet kunnen verstrekken, tenzij de begunstigde alsnog de onjuistheden of onzekerheden corrigeert.
  • Het kan zinvol zijn om het independent first level control certificate te voorzien van een begeleidend schrijven. Hierin kan de accountant een toelichting geven op zijn verantwoordelijkheden, de reikwijdte van de door hem uitgevoerde werkzaamheden en de hierbij toegepaste criteria. Verder zal de accountant ingaan op de beperkte verspreidingskring van het independent first level control certificate en de status van het certificate. Het begeleidend schrijven moet in overeenstemming zijn met de strekking van het independent first level control certificate; er kunnen geen bevindingen of nuanceringen in staan die strijdig zijn met de (goedkeurende) strekking van het certificate.

Eigen vaktechnische beoordeling

Het feit dat het independent first level control certificate niet is ingericht volgens de voorbeeldteksten van HRA III betekent niet op voorhand dat de accountant de opdracht niet kan aanvaarden. De individuele accountant zal op grond van zijn eigen vaktechnische beoordeling nagaan of hij de opdracht kan accepteren, rekening houdend met de hiervoor genoemde overwegingen.

Contact

Michel Admiraal
Michèl Admiraal RA Secretaris COPRO 020 301 03 19