Horizon 2020

Eind 2013 heeft de Europese Commissie het subsidieprogramma Horizon 2020 vastgesteld. Het programma is de opvolger van het KP7 programma en betreft de periode 2014-2020. In totaal is 80 miljard euro beschikbaar.

Belangrijke documenten voor de accountant zijn:

  • Model Grant Agreement (MGA), modelcontract voor Horizon 2020 projecten.
  • Annex 5 (Model for the certificate on the financial statements).
  • Annex 6 (Model for the certificate on the methodology).

Uitgangspunt voor de accountantswerkzaamheden en -rapportage is ISRS 4400 Engagements to perform Agreed-upon Procedures regarding Financial Information. Hoewel de modelrapporten ingericht zijn volgens deze standaard, bevatten de tabellen met voorgeschreven werkzaamheden diverse procedures die gemakkelijk als controle- of beoordelingswerkzaamheden opgevat zouden kunnen worden.

COPRO adviseert accountants die een Horizon 2020 opdracht willen uitvoeren daarom hier zorgvuldig mee om te gaan. Voorkomen moet worden dat een ISRS 4400 rapport assurance-elementen bevat. De FEE heeft hierover een brief verstuurd aan de Europese Commissie.