Subsidy Audits Community (SAC)

Sinds 2019 is de Subsidy Audits Community (SAC) actief als een van de eerste NBA communities. Oorspronkelijk opgericht door de subsidiespecialisten van vijf grote accountantskantoren, zijn in de SAC inmiddels acht kantoren vertegenwoordigd.

Door de samenwerking met de NBA werkgroep Controleprotocollen (COPRO) heeft de SAC aansluiting met de Blauwe Brigade uit de NBA Vernieuwingsagenda.

Doelstelling van de SAC is het dichten van de verwachtingskloof tussen subsidieverstrekker en accountant. Vaak bestaat er een verschil tussen hetgeen de subsidieverstrekker formeel vraagt van de accountant en hetgeen hij in feite verwacht dat deze zal doen. Vaak wordt onvoldoende rekening gehouden met de vaktechnische standaarden waaraan de accountant dient te voldoen. De SAC wil deze kloof dichten door in gesprek te gaan met subsidieverstrekkers en door vanuit de dagelijkse praktijk bij te dragen aan best practices, praktische standpunten en andere vaktechnische vragen.

Kantoren die momenteel in de SAC vertegenwoordigd zijn:

  • BakerTilly
  • Deloitte
  • EY
  • Grant Thornton
  • HLB Blömer
  • KPMG
  • PwC
  • WITh Accountants

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter (Guido Willems, willems.guido@kpmg.nl) of de secretaris (René Wolfert, rene.wolfert@nl.pwc.com).