Tarieven 2023

Met ingang van 1 september 2023 zijn bepaalde tarieven gewijzigd.

Inschrijfgeld

Vanaf 1 september 2023 betalen alle trainees eenmalig €915.

Bij annulering van de praktijkopleiding binnen zes maanden ontvang je een restitutie van €457,50. Bij annulering van de praktijkopleiding na zes maanden vervalt deze restitutie.

Entreetoets

Als na inschrijving voor de praktijkopleiding blijkt dat het theoretische diploma van de trainee ouder is dan zes jaar, is de trainee verplicht de entreetoets te maken.
De kosten voor de entreetoets is €99. Dit is exclusief adviesgesprek.

Examengeld

Alle trainees betalen voor het examen (het eindgesprek) het examengeld van €847. Dit bedrag wordt in rekening gebracht per afgenomen eindgesprek.

Jaarlijkse bijdrage (inschrijving langer dan 5 jaar)

In geval je langer dan vijf jaar staat in geschreven dan zijn de jaarlijkse kosten €255 (geen pro rata vergoeding in geval je in het jaar stopt)

Kosten voor trainees die de praktijkopleiding bij het NBA stagebureau volgen

Beoordelingen POP, jaarplannen, rapportages, ICAIS-opdracht, verkortingsverzoek en indien nodig het afleggen van bedrijfsbezoeken door NBA stagebureau €255.

*Nadere toelichting op deze bedragen staat in de wet- en regelgeving