Tarieven 2021

Met ingang van 1 januari 2021 zijn bepaalde tarieven gewijzigd.

Inschrijfgeld

Vanaf 1 januari 2021 betalen alle trainees eenmalig €856,-.

Entreetoets

Als na inschrijving voor de praktijkopleiding blijkt dat het theoretische diploma van de trainee ouder is dan zes jaar, is de trainee verplicht de entreetoets te maken. De kosten hiervoor zijn €99,-.

Examengeld

Alle trainees betalen voor het examen (het eindgesprek) het examengeld van €599,-. Dit bedrag wordt in rekening gebracht per afgenomen eindgesprek.

Jaarlijkse bijdrage (inschrijving langer dan 5 jaar)

In geval je langer dan vijf jaar staat in geschreven dan zijn de jaarlijkse kosten €238,- (geen pro rata vergoeding in geval je in het jaar stopt)

Kosten voor trainees die de praktijkopleiding bij het NBA stagebureau volgen

Beoordelingen POP, jaarplannen en rapportages door NBA stagebureau, afleggen bedrijfsbezoeken en beoordeling verkortingsverzoek €238,-.

*Nadere toelichting op deze bedragen staat in de wet- en regelgeving