Nulmeting, trainingsprogramma, intervisiegesprekken, referaat en begeleidingsdagen

Je start de praktijkopleiding met het maken van een nulmeting (bijv. een 360 graden feedback assessment). Uit de nulmeting komen punten naar voren waaraan je tijdens de opleiding extra aandacht moet besteden. Je volgt tijdens de praktijkopleiding een trainingsprogramma van minimaal 3 dagen per jaar. Voor deze 0-meting moet je je inschrijven bij een aanbieder. De aandachtspunten uit de nulmeting krijgen onder andere in dat trainingsprogramma nadrukkelijk aandacht. In het trainingsprogramma komen – voor zover mogelijk – de generieke CEA-eindtermen aan bod. In dit programma besteed je aandacht aan de ontwikkeling van je algemene en communicatieve beroepsvaardigheden en je beroepshouding conform de VGBA en de ViO.

Intervisiegesprekken

Verder voer je in het eerste en het tweede jaar van je praktijkopleiding jaarlijks minimaal 2 intervisiegesprekken. Tijdens de intervisiegesprekken bespreek je praktische problemen waar je tijdens je praktijkopleiding tegen aan loopt.

Waar volg ik de verschillende onderdelen?

Jouw stagebureau bepaalt waar je de nulmeting, het trainingsprogramma en de intervisiegesprekken mag volgen. Sommige stagebureaus zullen deze onderdelen van de praktijkopleiding intern organiseren, terwijl andere stagebureaus van jou verwachten dat je deze onderdelen bij een externe organisatie (bijv. een onderwijsinstelling) zult volgen.

Geaccrediteerde aanbieders

Een aanbieder laat zijn programma eerst door de Raad voor de Praktijkopleidingen accorderen  voordat dit programma door trainees gebruikt kan worden.

Hieronder een overzicht van door de Raad geaccrediteerde aanbieders waarbij open inschrijvingen mogelijk zijn:

  0-meting
Trainings
programma
Intervisie
gesprekken
Referaat
Begeleidings-dagen
overige assurance-
opdrachten
ICAIS-opdracht Simulatie­opdracht
 SRA X X X X   X
samenwerking  Full Finance
 NBA Opleidingen X         
 Full Finance       X
(programma van HBO A&A)
X
 
  X
 HBO A&A X
(Via NBA Opleidingen)

X

X

X

X    
 Avans+ X
(Via NBA Opleidingen)
X X X X X
 Markus Verbeek Praehep X
(Via NBA Opleidingen)
X X X X X  

 Hogeschool van Arnhem
 en Nijmegen (HAN)

(Via NBA Opleidingen / via SRA Opleidingen) X
(programma NBA Opleidingen of programma SRA Opleidingen)
X
(programma NBA Opleidingen of programma SRA Opleidingen) 
  X
(programma van Full Finance) 
  X
(programma Full Finance)
 Kriton   X X X