Toelatingsvoorwaarden inschrijving Accountancy MKB

Je kunt met de praktijkopleiding Accountancy MKB beginnen vanaf het moment dat je bent toegelaten of toelaatbaar bent tot de post-initiële (postbachelor) opleiding tot accountant-administratieconsulent (AA), als bedoeld in artikel 46 van de Wet op het accountantsberoep. Je beschikt dan over een getuigschrift van een daaraan voorafgaande bacheloropleiding. Als dit niet de bacheloropleiding Accountancy is (maar bijvoorbeeld bedrijfseconomie of SPD), dan dien je door middel van een schakel- of deficiëntieprogramma in ieder geval de examens in de grondslagen van de kernvakgebieden (Audit & Assurance, Bestuurlijke Informatieverzorging en Externe Verslaggeving) te hebben behaald.

Om te worden ingeschreven voor de praktijkopleiding Accountancy MKB, is het belangrijk dat je kunt aantonen dat je voldoet aan de toelatingseisen. Dit doe je door bij je aanmelding ten minste één van de volgende documenten mee te sturen:

 1. Een kopie van je getuigschrift van de (HBO) bacheloropleiding Accountancy;
 2. Een uittreksel uit het diplomaregister waarop in ieder geval de volgende gegevens zijn vermeld (naast persoonsgegevens en datering):
  - Soort waardedocument: Getuigschrift
  - Opleiding: Accountancy
  - Aard van het examen: HBO Bachelor
 3. Een kopie van je getuigschrift van de post-initiële (postbachelor) opleiding tot AA, waarin wordt verwezen naar art. 46 van de Wet op het accountantsberoep (als je de postbacheloropleiding AA hebt afgerond, stuur dan altijd een kopie van het getuigschrift hiervan mee);
 4. Een kopie van het (namens de HBO-instelling getekende) bewijs van toelating tot de post-initiële (postbachelor) opleiding tot AA-, waarin wordt verwezen naar art. 46 van de Wet op het accountantsberoep;
 5. Een verklaring van de HBO-instelling (waar je de postbachelor opleiding tot AA volgt) waaruit blijkt dat je aan de toelatingseisen voor de praktijkopleiding voldoet (een zogenaamde 'toelatingsverklaring' met een door NBA voorgeschreven tekst).

Let op: indien je bij aanvang van de praktijkopleiding je postbacheloropleiding tot AA langer dan zes jaar geleden hebt afgerond, dien je een entreetoets af te leggen.

Belangrijk: Op de praktijkopleiding Accountancy MKB zijn de CEA-eindtermen voor de accountantsopleiding van 2016 van toepassing. Als je de theoretische opleiding hebt afgerond of afrondt onder 'oudere' eindtermen, moet je een deficiëntieprogramma Gedrag, Ethiek en Besluitvorming (GEB) volgen. Voor meer informatie hierover adviseren we je het zelfstudieprogramma te raadplegen of contact op te nemen met een onderwijsinstelling.