Toelatingsvoorwaarden inschrijving Assurance

Je kunt met de praktijkopleiding Assurance beginnen als je bent toegelaten of toelaatbaar bent tot de post-initiële (postmaster) opleiding tot registeraccountant (RA), als bedoeld in artikel 46 van de Wet op het accountantsberoep. Je kunt ook al worden toegelaten als je bent ingeschreven voor een hieraan voorafgaande deeltijd masteropleiding Accountancy.

Om te worden ingeschreven voor de praktijkopleiding Assurance, is het belangrijk dat je kunt aantonen dat je voldoet aan de toelatingseisen. Dit doe je door bij je aanmelding ten minste één van de volgende documenten mee te sturen:

  1. Een kopie van je getuigschrift van de (universitaire) masteropleiding Accountancy (of Accounting & Controlling);
  2. Een kopie van je getuigschrift van de post-initiële (postmaster) opleiding tot RA, waarin wordt verwezen naar art. 46 van de Wet op het accountantsberoep (als je de postmasteropleiding RA hebt afgerond, stuur dan altijd een kopie van het getuigschrift hiervan mee)
  3. Een kopie van het (namens de universiteit getekende) bewijs van toelating tot de post-initiële (postmaster) opleiding tot RA, waarin wordt verwezen naar art. 46 van de Wet op het accountantsberoep;
  4. Een verklaring van de universiteit waaruit blijkt dat je aan de toelatingseisen voor de praktijkopleiding voldoet (een zogenoemde 'toelatingsverklaring' met een door NBA voorgeschreven tekst).

Let op: als je bij aanvang van de praktijkopleiding je postmasteropleiding tot RA langer dan zes jaar geleden hebt afgerond, dan dien je een entreetoets af te leggen.

Belangrijk: Op de praktijkopleiding Assurance zijn de CEA-eindtermen voor de accountantsopleiding van 2016 van toepassing. Als je de theoretische opleiding hebt afgerond of afrondt onder 'oudere' eindtermen, moet je een deficiëntieprogramma Gedrag, Ethiek en Besluitvorming (GEB) volgen (als dit vakgebied niet of onvoldoende in jouw theoretische opleiding was (of is) opgenomen). Voor meer informatie hierover adviseren we je het zelfstudieprogramma te raadplegen of contact op te nemen met een onderwijsinstelling.