Deficiëntieregeling theoretische eindtermen Assurance

Als je op of na 1 november 2017 bent begonnen of overgestapt naar de Praktijkopleiding Assurance, geldt een aanvullende studie-eis met betrekking tot de theoretische eindtermen van het vakgebied Gedrag, Ethiek en Besluitvorming (GEB) als de CEA-eindtermen van dit vakgebied onvoldoende in jouw theoretische opleiding zijn of waren afgedekt.

Dit kan het geval zijn als je:

  • voor 1 september 2017 de volledige theoretische opleiding hebt afgerond en op of na 1 november 2017 met de praktijkopleiding Assurance bent gestart;
  • de post-masteropleiding RA na 1 september 2017 op basis van de oude CEA-eindtermen hebt afgerond en op of na 1 november 2017 met de Praktijkopleiding Assurance bent gestart..

De NBA kan je om een verklaring van de opleiding vragen waaruit blijkt dat je aan de nieuwe CEA-eindtermen hebt voldaan.

Je kunt de deficiënties op de volgende wijze wegwerken:

  1. op basis van zelfstudie. Het programma voor GEB met de bijbehorende literatuur staan vermeld in het zelfstudieprogramma. Als je voor het zelfstudieprogramma kiest neem je in de laatste jaarrapportage voor de praktijkopleiding een paragraaf op waarin op het GEB-programma wordt ingegaan. In het zelfstudieprogramma staat wat er in deze paragraaf beschreven moet worden;
  2. door het volgen van een programma dat door een (erkende) onderwijsinstelling wordt aangeboden. Het deficiëntieprogramma zal naar verwachting vanaf het voorjaar 2019 bij enkele onderwijsinstellingen gevolgd kunnen worden.