Examen Praktijkopleiding Assurance

Als je aan alle verplichtingen voor de praktijkopleiding RA/Assurance hebt voldaan, mag je je aanmelden voor het afrondende examen. Vanaf 1 januari 2020 is dit het geïntegreerd slotexamen. Het examen duurt anderhalf uur, maar kan met een halfuur verlengd worden als je theoretische getuigschrift op de datum dat je het examen aflegt ouder is dan vijf jaar.

In dit examen moet je laten zien dat je beschikt over de juiste kennis, houding en vaardigheden om het beroep van accountant te kunnen uitoefenen. Je moet kunnen meediscussiëren over praktijksituaties en actualiteiten, laten zien dat je zelfstandig met lastige situaties om kunt gaan en aantonen dat je begrijpt waarom en wanneer je bepaalde wet- en regelgeving toepast. Hiermee laat je ook zien dat je beschikt over een kritische beroepshouding en dat je je bewust bent van je maatschappelijke rol. 

Om je goed voor te bereiden op het examen adviseren wij je om van tevoren de examentraining te volgen en de examenwijzer door te nemen.

Let erop dat je je uiterlijk zes weken van tevoren voor het examen moet aanmelden.

Aanmelden voor de examentraining geïntegreerd slotexamen

De examentrainingen worden online aangeboden via Microsoft Teams. 

De NBA organiseert de examentraining. Het is raadzaam de training te volgen na het referaat en tenminste drie weken voor het examen.

Deelname bedraagt € 95,-. Lees de algemene voorwaarden voor het betalen en het annuleren van een examentraining.

Oranje lijn

Aanmelden voor het mondelinge examen

De mondelinge examens worden vanaf 1 juli 2022 weer fysiek op locatie afgenomen. Het kan zijn dat de ontwikkelingen rondom het coronavirus ertoe leiden dat examens weer online via Teams worden afgenomen. Houd hier rekening mee.

Uiterlijk zes weken van tevoren kun je je voor je examen aanmelden. Als je je aanmeldt, moet je al voldoen aan de voorwaarden voor toelating tot je examen. Dit betekent dat je stagebureau in de ELO/CumLaude moet hebben bevestigd dat je portfolio compleet is en dat je je theoretische opleiding volledig hebt afgerond. 

We adviseren je om vooraf aan je examen de examentraining te volgen.

Oranje lijn

* Disclaimer Handreiking Referaat Engels: Het is niet geheel uit te sluiten dat er een interpretatieverschil kan ontstaan over een bepaalde term of zin in deze Engelse vertaling. In dat geval is de Nederlandse tekst leidend.

 

Oranje lijn

Data diploma-uitreikingen