Gewaarmerkte kopieën: stempel, handtekening en naam

Met een gewaarmerkte kopie wordt verklaard dat de inhoud van de kopie overeenstemt met het origineel. Alleen hiertoe bevoegde personen of instanties kunnen kopieën waarmerken.

Onder waarmerken verstaan we dat de fotokopieën van relevante diploma’s, certificaten en/of cijferlijsten voorzien zijn van deze drie waarmerken:

  1. een stempel van een notaris/accountantskantoor of onderwijsinstelling;
  2. de dagtekening;
  3. de naam en originele handtekening van een notaris, accountant of onderwijsinstelling.

De snelste manier om je documenten te waarmerken is om het te regelen via het kantoor waar je werkt. Vraag een accountant (AA/RA) een naam en handtekening en datum te zetten bij “conform origineel” of de documenten te voorzien van een bedrijfsstempel met naam en handtekening en datum.

Let op: voor toelating tot het mondeling examen kun je volstaan met een scan van de gewaarmerkte kopie. Voor inschrijving in het register moet de gewaarmerkte kopie zelf worden overlegd.