‘Waar kan het eenvoudiger en efficiënter?’

Structuur, maatwerk en feedback vormen het fundament onder de praktijkopleiding binnen PwC. Roland de Kwant, hoofd van het landelijk stagebureau PwC, breekt een lans voor effectief leren.

roland-de-kwant-250x250.jpg‘Ik vind het ontzettend leuk om hoofd van het stagebureau te zijn. Toen ik hiermee in 2019 startte was dit een nieuwe uitdaging na ruim dertig jaar bij PwC bezig te zijn met de controle op de jaarrekening.  We hebben 500 trainees die we zo goed mogelijk helpen bij het behalen van hun titel. Iedere trainee heeft een careercoach die de trainee helpt. De meeste coaches zijn ook praktijkbegeleider.’ 

Tijger
‘Mijn definitie van effectief leren is een structuur aanbieden waarmee je op een efficiënte manier de praktijkopleiding kan volgen. Een ontwikkeling die binnen PwC werd aangejaagd door de Young Boards (jonge professionals van de OOB-kantoren). Zij stuurden eind 2019 een rapport aan de Raad voor de Praktijkopleidingen (RPO) met een oproep om na te denken over de aantrekkelijkheid van opleiding en beroep. Ze vonden onder andere dat de praktijkopleiding te veel een administratieve tijger was.’

‘Voor ons was dat een signaal om er mee aan de slag te gaan. Vorig jaar hebben we onder andere met drie mensen uit de praktijkopleiding - uit het eerste, tweede en derde jaar - een praktijkbegeleider en een beoordelaar gekeken naar de producten die we binnen PwC voor de praktijkopleiding ontwikkelen. Waar kan het eenvoudiger en efficiënter? Voor het uitwerken van de half jaarrapportage kiezen we nu bijvoorbeeld voor een gespreksverslag in plaats van een heel rapport.’

Spoor
‘Bij effectief leren hoort ook het geven van feedback. Dat is een essentieel onderdeel van onze cultuur. Over iedere opdracht die meer dan veertig uur duurt krijg je feedback van een collega in de vorm van een snapshot. Dat is een tool die iemands persoonlijke groei visualiseert. Die structuur hebben we ook in de opleiding geïntegreerd. Om aan de eisen van de praktijkopleiding te voldoen moet je verslag doen van wat je gedaan hebt maar ook de feedback beschrijven. Die feedback wordt samengevat in een halfjaargesprek van trainee en praktijkbegeleider en de jaarrapportage.’

‘Die samenwerking is heel belangrijk. Ze moeten elkaar regelmatig zien en snapshots bespreken. Wat doe je goed? Waar moet je een stapje bij zetten? Dat spoor moet de onafhankelijke beoordelaar in de verslagen terug kunnen vinden. Die feedback in de vorm van snapshots maar ook reviews en mondeling commentaar tijdens je werk zorgen voor zelfreflectie. Je leert van je fouten in plaats van dat je dingen fout aanleert.’

Bijsturen
‘Met alleen een goede structuur ben je er overigens nog niet. Het blijft uiteindelijk maatwerk. Daarom houden we de kwaliteit van de verslagen scherp in de gaten. Op die manier kun je bijsturen. Bijvoorbeeld in de vorm van aanvullende trainingen voor praktijkbegeleiders. Maar het kan ook een heel eenvoudig advies zijn. Bel eens een collega-praktijkbegeleider. Hoe ga jij hier mee om? Daar zitten we bovenop. We wachten niet tot de RPO ons beoordeelt.’

Roland de Kwant, hoofd van het landelijk stagebureau PwC