‘Het geven van feedback is bij Mark niet zo moeilijk’

Hoe wordt effectief leren in de praktijk ervaren? We vroegen het aan derdejaars MKB-trainee Mark Klomp en zijn praktijkbegeleider Tiemen Pasterkamp, beiden werkzaam bij de Jong & Laan.

Mark Klomp (250x250)Hoe belangrijk is de praktijkbegeleider?
Mark: ‘We stemmen vier keer per jaar de voortgang af. Hoe sta ik ervoor? Wat zijn mijn plannen? Tiemen geeft tips of de bevestiging dat ik op de goede weg zit. Dat is vaak al voldoende. Ik ben redelijk zelfredzaam. In de praktijk zoek je de begeleiding ook bij andere collega’s. Als je een dossier in je verslag beschrijft, werk je vooral samen met de accountant die dat dossier beheert. Daar leer je veel van.’

Foto: Mark Klomp

Heb je met vier gesprekken per jaar als praktijkbegeleider wel voldoende zicht op de voortgang van Mark?
Tiemen: ‘Ik heb ook contact met de collega’s van Mark. Hoe zit Mark in de wedstrijd? Hoe gaat hij met de klanten om? Durft hij het gesprek met de klant aan te gaan? Dat kunnen de directe collega’s het beste beoordelen. Het geven van feedback is bij Mark niet zo moeilijk. Hij is zich heel bewust van zijn leerdoelen en pakt het snel op.’

Speelde de praktijkbegeleider in het begin van de praktijkopleiding een belangrijkere rol?
Mark: ‘Eigenlijk wel. De eerste anderhalf jaar stemde ik veel meer af voor ik iets op papier zette. Je wilt zeker weten of je de juiste keuzes maakt. Als je na een jaar de eerste ronde hebt gehad krijg je er meer gevoel bij. Als ik nu een rapportage schrijf hoef ik vooraf niet heel veel af te stemmen met Tiemen.’

Tiemen Pasterkamp (250x250)Wanneer heb je je werk als praktijkbegeleider goed gedaan?
Tiemen: ‘Dat is niet zo eenvoudig vast te stellen. In ieder geval als iemand de opleiding goed afrondt, maar ik heb ook trainees begeleid die halverwege stopten met de opleiding. Je zou kunnen zeggen dat je het dan minder goed hebt gedaan. Het is een wisselwerking tussen trainee en praktijkbegeleider. Naarmate hij meer werkzaamheden oppakt, kun je hem beter begeleiden.’

Foto: Tiemen Pasterkamp

Wat kan nog beter in de praktijkopleiding?
Mark: ‘Ik ben de combinatie theorie en praktijk tegelijk gestart. Wat ik mis, is de samenwerking daartussen. Zo’n ICAIS-opdracht heb ik voor mijn theorie-opleiding al gedaan, maar die moet ik voor de praktijkopleiding nog een keer doen omdat die IT-opdracht niet de eindtermen voor de praktijkopleiding afdekte. Waarom beoordelen ze niet mijn eerste opdracht? Die kan je eventueel aanvullen met de ontbrekende criteria. Nu zit je dubbel werk te doen.’

Tiemen: ‘Voor sommige trainees is de ICAIS-opdracht een obstakel. Als je daar niets mee hebt, is het zinvoller om een andere opdracht uit te voeren. Automatisering zit toch al in de opleiding. Sommigen vinden het leuk om met zo’n opdracht bezig te zijn. Anderen wat minder. Voor hen zou je die ICAIS-opdracht kunnen vervangen door een bedrijfseconomisch advies.’