De NBA pleit er al langer voor om digitaal stemmen permanent mogelijk te maken. Hiervoor stuurde de NBA samen met andere publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties (PBO’s)  onder andere nog een verzoek aan het ministerie van Financiën. In de coronaperiode  hebben we  bewezen dat het prima en veilig online kan en dat kan op dezelfde manier in een hybride vorm. De NBA rekent er dan ook op dat er in de nabije toekomst een wetswijziging komt, die online stemmen blijvend mogelijk maakt, ook in hybride vorm.