Het bestuur toetst ideeën en beleidsvoornemens periodiek bij de kerngroep zonder dat daarmee de besluitvormende bevoegdheid van de ledenvergadering in het geding komt. In en met de kerngroep kan uitsluitend informatie worden uitgewisseld en van gedachten worden gewisseld. 

Het bestuur van de NBA nodigt twee keer per jaar kerngroepleden uit voor een bijeenkomst.