Rol NBA bij benoeming accountant

De NBA vervult vooral een rol bij het ‘voorstellen’ van een accountant als bindend adviseur of deskundige bij een conflict. Van een formele benoeming is geen sprake. De NBA brengt partijen slechts - op hun gezamenlijk verzoek - in contact met een accountant. Dit zijn accountants die hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in opdrachten als bindend adviseur of deskundige. De eventuele benoeming doen partijen zelf.

Welke spelregels hanteert de NBA?

  1. De rol van de NBA is beperkt tot het in contact brengen van partijen met een accountant. Dit is een accountant die heeft aangegeven over de voor de casus relevante ervaring te beschikken. Ook is hij of zij niet tuchtrechtelijk veroordeeld en niet op voorhand door partijen uitgesloten.
  2. De NBA stelt alleen een accountant voor als alle partijen daarmee instemmen.
  3. De NBA doet geen onderzoek naar de geschiktheid van de accountant die zij voorstelt. Niet naar zijn/haar functioneren in het algemeen en ook niet naar zijn/haar specifieke expertise of ervaring. Indien op de NBA-lijst geen accountant staat die werkzaam is binnen het beoogde gebied, kan de NBA u niet verder helpen.
  4. De NBA kan niet beoordelen of de accountant die zij voorstelt de meest geschikte is voor de werkzaamheden die de partijen verricht willen zien. De NBA heeft geen inzicht in de frequentie waarmee de voorgestelde accountant vergelijkbare werkzaamheden verricht en ook niet in de tevredenheid van zijn of haar klanten. De accountant beoordeelt zelf of hij de opdracht kan aanvaarden.
  5. Partijen komen zelf met de accountant de voorwaarden overeen waaronder de accountant zijn werkzaamheden als bindend adviseur of deskundige zal uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan de inhoud van de opdracht en het honorarium. De NBA is géén partij bij die overeenkomst.
  6. De NBA mengt zich verder op geen enkele wijze in het geschil. De voorgestelde accountants hebben een eigen vaktechnische en juridische verantwoordelijkheid en kunnen hierop worden aangesproken.
  7. De NBA is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor fouten van de door haar voorgestelde accountant of de eventuele schade die partijen (menen te) lijden als gevolg van de door de accountant uitgevoerde werkzaamheden.
  8. De NBA correspondeert bij de afhandeling van een verzoek tot het voorstellen van een accountant uitsluitend in het Nederlands.

Arbitrage/mediation

De NBA kan u niet helpen bij het zoeken naar een arbiter of mediator. Hiervoor kunt u terecht bij het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI - arbitrage en mediation) of de Mediators federatie Nederland (MfN – mediation).

Contact

Rudy van Maaren

Senior Vaktechnisch medewerker
088 4960 215