Professional Accountancy Education Europe 

Sinds een aantal jaar participeert de NBA in de Professional Accountancy Education Europe (PAEE). De PAEE (voorheen Common Content Project) is een samenwerkingsverband van 9 Europese beroepsorganisaties accountancy die samenwerken op het terrein van de (opleidings)kwalificaties van de accountants (RA’s). Zo wordt overleg gevoerd over de stroomlijning van kwalificaties. Dit kan mede bijdragen aan een grotere mobiliteit van accountants binnen Europa met zo min mogelijke deficiënties. Namens de NBA is Sandra Kroon onderdeel van de Steering Group.

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met Sandra Kroon, s.kroon@nba.nl

IFAC

De NBA is lid van het internationale netwerk International Federation of Accountants (IFAC). Dit richt zich op het dienen van het algemeen belang door het versterken van het accountantsberoep en bij te dragen aan de ontwikkeling van een sterke internationale economie.

Publicaties