Aanvraag lidmaatschap

In Nederland bent u als accountant verplicht om lid te worden van de NBA. Het lidmaatschap kunt u via deze pagina aanvragen.

Wat heeft u nodig voordat u uw lidmaatschap aanvraagt?

  • Een gewaarmerkt afschrift van het diploma/getuigschrift afgegeven op grond van het met goed gevolg afgelegd hebben van het theoretische- én het praktijkgedeelte van de accountantsopleiding.
  • Een Verklaring Omtrent het Gedrag Natuurlijke Personen (VOGNP). Het aanvraagformulier dat door de NBA wordt verstrekt is deels ingevuld door de NBA en moet aangevuld worden met de eigen gegevens, dag- en handtekening, en bij de gemeente in worden gediend.

VOG

Houdt u er rekening mee dat de ‘Verklaring Omtrent het Gedrag Natuurlijke Personen' (VOG) bij de aanvraag van inschrijving in het register niet ouder is dan 3 maanden.

Inschrijfgeld

Om de inschrijving in behandeling te kunnen nemen is het nodig dat het inschrijfgeld 
(€ 295,-) is overgemaakt op bankrekeningnummer NL25ABNA0549310819 t.n.v. NBA te Hoofddorp.

Wilt u zich opnieuw inschrijven in register?

Bent u uitgeschreven in het register en wilt u zich opnieuw inschrijven? Mail dan naar ledenadministratie@nba.nl en dan ontvangt u van ons de formulieren. Heeft u vragen? Bel dan naar 088-496 02 00