Online stemmen op de NBA-ledenvergadering niet mogelijk

Helaas is het nog steeds niet mogelijk om online te stemmen op de NBA-ledenvergadering.

Op basis van artikel 31 van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid was het voor de NBA mogelijk om te kiezen voor een bijeenkomst van de ledenvergadering die uitsluitend online plaatsvond. Toen kon er online gestemd worden.

De Tijdelijke Wet COVID-19 maakt het mogelijk de ledenvergadering online te organiseren inclusief stemmen. Deze wet is echter niet toepasbaar als er een fysieke bijeenkomst van de ledenvergadering is waar leden kunnen worden toegelaten. De wet biedt dus niet de mogelijkheid van een hybride bijeenkomst. Omdat het NBA-bestuur het belangrijk vindt leden te ontmoeten, kiest het bestuur, nu het weer kan, voor een fysieke bijeenkomst. Dat maakt dat er alleen kan worden gestemd door diegenen die in Utrecht aanwezig zijn. Voor de leden die niet aanwezig zijn in Utrecht is het mogelijk om een lid, dat wel naar Utrecht komt, te machtigen om zo toch hun stem uit te brengen. De ledenvergadering wordt live uitgezonden zodat alle leden deze online kunnen volgen.

De NBA pleit er al langer voor om digitaal stemmen permanent mogelijk te maken. Hiervoor stuurde de NBA samen met andere publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties (PBO’s) recent nog een verzoek aan het ministerie van Financiën. We hebben de afgelopen twee jaar ook bewezen dat het prima en veilig online kan en dat kan op dezelfde manier in een hybride vorm. De NBA rekent er dan ook op dat er in de nabije toekomst een wetswijziging komt, die online stemmen blijvend mogelijk maakt ook in hybride vorm.