Online stemmen op de NBA-ledenvergadering niet mogelijk

Helaas is het nog steeds niet mogelijk om online te stemmen op de NBA-ledenvergadering.

Op basis van artikel 31 van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid was het voor de NBA mogelijk om te kiezen voor een bijeenkomst van de ledenvergadering die uitsluitend online plaatsvond. Toen kon er online gestemd worden. Deze wet is echter per 1 februari 2023 vervallen en nu geldt dus weer dat alleen leden die fysiek aanwezig zijn op de bijeenkomst van de ledenvergadering, daar kunnen stemmen. Wel heeft u de mogelijkheid om online vragen te stellen.

De NBA pleit er al langer voor om digitaal stemmen permanent mogelijk te maken. Hiervoor stuurde de NBA samen met andere publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties (PBO’s)  onder andere nog een verzoek aan het ministerie van Financiën. In de coronaperiode  hebben we  bewezen dat het prima en veilig online kan en dat kan op dezelfde manier in een hybride vorm. De NBA rekent er dan ook op dat er in de nabije toekomst een wetswijziging komt, die online stemmen blijvend mogelijk maakt, ook in hybride vorm.