Online stemmen op de NBA-ledenvergadering niet mogelijk

Helaas is het nog steeds niet mogelijk om online te stemmen op de NBA-ledenvergadering.

Op basis van artikel 31 van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid was het voor de NBA mogelijk om te kiezen voor een bijeenkomst van de ledenvergadering die uitsluitend online plaatsvond. Toen kon er online gestemd worden.

Dat artikel is echter per 1 februari 2023 vervallen en nu geldt weer de Wet op het accountantsberoep waarbij het niet mogelijk is dat leden online stemmen. Alleen leden die fysiek aanwezig zijn op de bijeenkomst van de ledenvergadering, kunnen stemmen. Voor de leden die niet aanwezig zijn op de ledenvergadering is het mogelijk om een ander lid, dat wel naar de ledenvergadering komt, te machtigen om zo toch hun stem uit te brengen.

De ledenvergadering wordt live uitgezonden zodat alle leden deze online kunnen volgen. Ook heeft u de mogelijkheid om online het woord te voeren en vragen te stellen.

Ga naar alle informatie over de ledenvergadering