Ontwerpverordening

Op maandag 12 april jl. heeft het bestuur twee ontwerpverordeningen gepubliceerd. Een van die ontwerpverordeningen betrof de Ontwerpverordening tot wijziging van de verordening op de kostenvergoedingen. Die wijziging regelt de vergoeding voor de persoon die op 14 juni wordt verkozen tot bestuurslid met als oogmerk in december 2021 de huidige voorzitter op te volgen. Deze ontwerpverordening heeft echter geen toegevoegde waarde meer nu het bestuur geen kandidaat voor deze functie voordraagt en de verkiezing van de voorzitter uitstelt tot december 2021. Daarom legt het bestuur deze ontwerpverordening ook niet ter vaststelling aan de ledenvergadering voor.  

In de bijeenkomst van de ledenvergadering op 14 juni worden een ontwerpverordening ter vaststelling voorgelegd.

De ontwerpverordening wijzigt de Verordening op de ledenvergadering. Met de voorgestelde wijziging krijgt het bestuur de mogelijkheid om bij een bijeenkomst van de ledenvergadering die geheel of gedeeltelijk online plaatsvindt, een ander tijdstip vast te stellen waarop een lid dat online deelneemt, zich uiterlijk aan moet melden.