Internationale samenwerking

Common Content project

Sinds een aantal jaren participeert de NBA in het 'Common content project'. Een project dat is opgestart door een aantal Europese accountancyinstituten met als insteek de onderwijssystemen binnen Europa op elkaar af te stemmen zodat grotere mobiliteit van accountants mogelijk wordt. Namens de NBA neemt Sandra Kroon aan dit project deel.

Het Common content project heeft op basis van de IFAC- en EU-eisen een curriculum ontwikkeld voor onderwijsinstellingen waarmee deze kunnen bepalen in hoeverre hun accountancy-opleiding 'Common Content Proof' is. Belangrijkste doel is dat accountants 'over de grens kunnen werken', zonder dat extra opleidingen moeten worden gevolgd.

Meer informatie

Meer informatie over de activiteiten is te vinden op: www.commoncontent.com.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Sandra Kroon, s.kroon@nba.nl

IFAC

De NBA is lid van het internationale netwerk International Federation of Accountants (IFAC). Dit richt zich op het dienen van het algemeen belang door het versterken van het accountantsberoep en bij te dragen aan de ontwikkeling van een sterke internationale economie.

Binnen IFAC heeft de Professional Accountants in Business Committee het doel om de waarde van de AIB’s te versterken. De 'Global Knowledge Gateway' is een kennisportal van IFAC, waar veel interessante vaktechnische informatie voor onder andere accountants in business is geplaatst door alle aangesloten instituten.