Inkoopbeleid NBA

Het bestuur van de NBA heeft in 2020 de uitgangspunten van het inkoopbeleid van de NBA opgesteld. Het inkoopbeleid beoogt de verdere concretisering en ondersteuning van de NBA-missie en -strategie in de verschillende inkoopprocessen en in de relatie met leveranciers. De onafhankelijkheid, zorgvuldigheid en integriteit van het inkoopproces wordt hiermee geborgd.