Signaleringsraad

De NBA-Signaleringsraad is de maatschappelijke filter voor uitkomsten en signalen uit het programma Kennis Delen en legt de verbinding met ontwikkelingen in de samenleving. De raad brengt driemaal per jaar een publicatie uit. Dit kan een publieke managementletter (PML) zijn, een open brief of een discussierapport. Bij de keuze van sectoren en thema's gaat de Signaleringsraad uit van een aantal criteria.

Samenstelling van de Raad

De NBA-Signaleringsraad bestaat uit zes leden, waarvan één lid niet-accountant. Voor de leden is een profielschets opgesteld.

Anoek Bastiaens

General Manager Corporate Audit Services NN Group. Ze heeft jarenlange internationale ervaring in de financiële sector, met een focus op Finance & Risk, Ops & IT, Change Management en Stakeholder Management.

Arnout van Kempen

Zelfstandig compliance officer voor (grotere) mkb-kantoren en docent voor SRA, NBA en Saxion Hogeschool. Daarnaast is hij lid van het platform niet-OOB-kantoren.

Gerard van Olphen

CEO van de APG Groep. Hiervoor vervulde hij diverse functies in de financiële sector.Zo was hij van 2002 tot 2013 Chief Finance & Risk Officer bij Achmea, waar hij in 2008 ook werd aangesteld als vicevoorzitter van de RvB.

Leen Paape (voorzitter)

Naast hoogleraar op de universiteit van Nyenrode is hij voorzitter van het Nyenrode Corporate Governance Institute. Nevenfuncties zijn onder andere toezichthouder bij de Goldschmeding Foundation, lid van de Raad van Toezicht bij Univé Dichtbij en lid van de Raad van Toezicht bij SNS Reaal Pensioenfonds. Bij de NBA is hij Voorzitter van de Raad voor de Praktijkopleidingen.

Jan Willem Velthuijsen

Chief Economist en Partner Economics PwC Europe, focus op Energie, Gezondheidszorg en Telecom. Hoogleraar voor de Executive MBA Oil & Gas Industry aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ruime ervaring op het gebied van strategische en economische vraagstukken en gespecialiseerd in competitie en regulering, econometrie, markt- en vraaganalyses en complexe waarderingen.

Jan Rijken

Partner bij VDGC accountants en belastingadviseurs en beschikt over ruime ervaring als MKB Accountant. Hij is toetser voor de Raad voor Toezicht. Tevens is hij voorzitter commissie marketing en communicatie van de SRA en lid beroepenveldcommissie Accountancy van de Hogeschool Utrecht.

Namens de NBA

Aanwezig bij de bijeenkomsten van de NBA-Signaleringsraad namens het NBA bureau zijn: Robert Mul, Director Public Trust en als NBA MT-lid verantwoordelijk voor het programma Kennis Delen en Jan Jaap Boontjes, secretaris NBA-Signaleringsraad, eindredacteur en programmamanager Kennis Delen.

Vacatures

Momenteel staan de vacatures voor de zetel van ‘niet-accountant’ en voor ‘accountant publieke sector’ open. Bekijk de vacatures hier