Sector Commissie Banken (SCB)

De Sectorcommissie Banken, Beleggingsinstellingen en Beleggingsondernemingen (SBB) is per 1 september 2017 opgesplitst in de Sector Commissie Banken (SCB) en de Sectorcommissie Asset Management (SAM). Op deze pagina vindt u de samenstelling van de Sector Commissie Banken en de samenvattingen van de commissievergaderingen.

Actueel

18 december 2020 - SCB vat publicatie over halfjaarberichten 2020 van banken samen

De sectorcommissie banken (SCB) heeft een samenvatting gemaakt van de belangrijkste punten uit de publicatie in juli over de ‘Verwachtingen over de toelichting van de impact COVID-19 in halfjaarberichten 2020 van banken’. De SCB wilde hiermee de aandacht vestigen op toelichtingen op halfjaarcijfers in de halfjaarberichten van banken. Het ging hierbij vooral om het zo transparant mogelijk toelichten van onzekerheden en bijzondere omstandigheden zoals de aannames die gedaan zijn bij het maken van schattingen.

13 juli 2020 - Banken moeten halfjaarbericht 2020 uitvoeriger toelichten

De halfjaarberichten van banken over de eerste helft van 2020 vragen door de coronacrisis om een uitvoeriger toelichting dan gebruikelijk. Dat stelt de Sector Commissie Banken (SCB) van de NBA in een publicatie.

16 april 2020 - Aangepast assurance-rapport bij vermogensscheiding beleggingsondernemingen

Met ingang van boekjaar 2019 heeft de NBA samen met de AFM het assurance-rapport bij vermogensscheiding beleggingsondernemingen aangepast. Zowel van de beleggingsonderneming als van de accountant worden extra werkzaamheden verlangd om de AFM beter in staat te stellen haar toezichttaken op die beleggingsondernemingen (vermogensscheiding) goed te kunnen uitoefenen. De AFM heeft de beleggingsondernemingen hierover eind maart per brief geïnformeerd.

Samenstelling

 • mw. drs. B.M. (Birgitta) Herngreen RA - KPMG - voorzitter
 • dhr. drs. P.J.A.J. (Paul) Nijssen RA - EY - vice-voorzitter
 • dhr. drs. M. (Michael) van der Weide RA RC - ABN Amro Bank
 • dhr. drs. D.W. (Dirk Willem) Huizinga RA - De Volksbank
 • dhr. drs. M.S. (Maarten) de Bruin RA - PwC
 • mevr. Q. (Qiuling) Tsar, EY - partner Financial Services
 • mevr. drs. J. (Jolanda) van Rooij-Jeuken RA CIA, Chief Audit Group, Audit Rabobank
 • dhr. drs. A. (Aad) den Hertog RA - Deloitte
 • dhr. drs. G.U (Gijs) Borghouts RA - Barclays Bank Plc 
 • dhr. M. (Martijn) Verleun RA- partner Financial Services KPMG
 • mw. drs. L.R. (Elsbeth) Blonk-Jetten RA MSc - ABN AMRO
 • dhr. Ir. V. (Vincent) Hoefakker RE CISA CIA CFSA - ING
 • mw. L. (Lizette) Bruidegom RA - BNG Bank (risk management) 
 • mw. F. (Franca) Smolders RA MSc - PwC

Controle kostprijsmodel provisieverbod