Raad voor Toezicht

De Raad voor Toezicht houdt toezicht op de kwaliteit van de beroepsuitoefening door Accountants-Administratieconsulenten en registeraccountants. Hiertoe onderwerpt de Raad accountantspraktijken en accountantsafdelingen periodiek aan een kwaliteitsbeoordeling.

 

Samenstelling

  • mw. mr. dr. M.L.C.C. (Myriam) Lückers (voorzitter)
  • dhr. mr. A.N. (Alexander) Labohm (plv. voorzitter)
  • dhr. G.R. (Grady) Hofstra RA
  • dhr. F.A.E. (Ed) Limpens AA RB
  • dhr. B.J. (Bert) Scholten RA
  • mw. T.A.M. (Tessa) van Steijn-Meijer RA
  • dhr. drs. M.M. (Menno) Zijlstra RA

Meer informatie over toetsingen