Raad voor Toezicht

De Raad voor Toezicht houdt toezicht op de kwaliteit van de beroepsuitoefening door Accountants-Administratieconsulenten en registeraccountants. Hiertoe onderwerpt de Raad accountantspraktijken en accountantsafdelingen periodiek aan een kwaliteitsbeoordeling.

Samenstelling

  • dhr. mr. N. (Nico) Schaar (voorzitter)
  • dhr. mr. M.J.C. (Theo) Koens (plv. voorzitter)
  • dhr. O. (Onno) Opzitter RA
  • dhr. L.A.E.M. (Léon) van Dun AA
  • mw. drs. T.L. (Tea) Enting-Beijering RA
  • dhr. A. (Alex) van der Meer AA 
  • dhr. J.A.M. (Jan) Stael RA 

Meer informatie over toetsingen