Raad voor Toezicht

De Raad voor Toezicht houdt toezicht op de kwaliteit van de beroepsuitoefening door Accountants-Administratieconsulenten en registeraccountants. Hiertoe onderwerpt de Raad accountantspraktijken en accountantsafdelingen periodiek aan een kwaliteitsbeoordeling.

 

Samenstelling

  • dhr. mr. N. (Nico) Schaar (voorzitter)
  • mw. mr.dr. M.L.C.C. (Myriam) L├╝ckers (plv. voorzitter)
  • dhr. O. (Onno) Opzitter RA
  • dhr. F.A.E. (Ed) Limpens AA RB
  • dhr. A. (Alex) van der Meer AA 
  • dhr. drs. M.M. (Menno) Zijlstra RA
  • mw. T.A.M. (Tessa) van Steijn-Meijer RA

Meer informatie over toetsingen