Werkgroep ESG Assurance

De werkgroep ESG Assurance is ontstaan uit het Platform Sustainability en is in mei 2016 gestart. De werkgroep houdt zich bezig met vraagstukken op het gebied van assurance bij niet-financiële informatie, zoals MVO-verslagen, GRI-rapportages, Integrated Reporting en meer. De werkgroep fungeert ook als adviesorgaan voor de Subcommissie Assurance (SCA)

Sinds mei 2017 werkt de werkgroep aan een herziening van Standaard 3810N Assurance-opdrachten inzake maatschappelijke verslagen. Doelstelling is om de nieuwe versie op te nemen in de HRA 2019. 

Actueel nieuws

Status project 3810N

 • Juni 2018, Om de herziene Standaard 3810N toekomstbestendig te maken wordt de scope uitgebreid. Qua planning zal de standaard per 2020 worden geïmplementeerd waarbij eerdere toepassing is toegestaan.

 • Juni 2017, De werkgroep heeft alle artikelen (inclusief toelichtingsparagrafen) onderling verdeeld ten behoeve van herschrijving. Eind juli worden de eerste concepten met elkaar gedeeld om deze in de zomer van elkaar te reviewen. 

Consensusdocument

De werkgroep schrijft voortdurend aan een consensusdocument met daarin ‘afspraken’ tussen de kantoren, die in de werkgroep zijn vertegenwoordigd, interne accountants (IIA) en overheid. De afspraken zijn gericht op het harmoniseren van de assurance-praktijk bij niet-financiële informatie. Het consensusdocument een ‘living document’ dat voortdurend wordt aangevuld. 

Rapport Accountancy Europe: Assurance bij NFI

De NBA Werkgroep ESG Assurance probeert consensus te bereiken in de aanpak van de NVCOS 3000 assurance-opdrachten voor NFI. De behoefte aan assurance bij NFI is groeiende en de praktijk is nog in ontwikkeling. Dat is niet alleen in Nederland aan de orde. De NBA neemt deel aan vergelijkbare initiatieven bij Accountancy Europe en bij het World Business Council voor Sustainable Development (WBCSD). Bijgaand rapport is een gezamenlijke publicatie van Accountancy Europe en de WBCSD; NBA was hierbij betrokken. Dit is het resultaat van een inventariserend onderzoek en een workshop in dit kader. Het document schetst ervaringen uitdagingen en gekozen oplossingen. De resultaten worden gebruikt op verdere consensus op dit gebied te bereiken.

Samenstelling werkgroep

 • Dhr. R. (Roy) Linthorst RA MSc EMA, voorzitter
 • Dhr. drs. W.J (Wim) Bartels RA
 • Mevr. J.A. (Jessica) Boekhoudt RA MSc
 • Mevr. E. (Esther) Bosch
 • Dhr. drs. J.F. (Jeroen) van Erve RA
 • Mevr. drs. A.J. (Alice) van den Heuvel RA
 • Mevr. drs. F.H. (Feikje) van der Hoek RA
 • Dhr. drs. R.C.H.M. (Ron) Horsmans RA RV
 • Dhr. D.J.C.R. (Danny) Janssen RA MSc
 • Dhr. D. (Dennis) Mes AA
 • Dhr. mr. drs. A.V. (Avinash) Nandram RA
 • Dhr. drs. M.H. (Martijn) Ouwendijk RA AA
 • Dhr. prof. Dr. D.A. (Dick) de Waard RA

Contact

Dhr. P.F.M. (Paul) Hurks RA Secretaris werkgroep ESG Assurance 020 301 0 262