Werkgroep ESG Assurance

De werkgroep ESG Assurance houdt zich bezig met vraagstukken op het gebied van assurance bij niet-financiƫle informatie, zoals MVO-verslagen, GRI-rapportages, Integrated Reporting en meer. De werkgroep ressorteert onder de Subcommissie Assurance (SCA).

Projectgroep Herziening NVCOS 3810N

De Werkgroep ESG Assurance heeft een Projectgroep samengesteld die sinds mei 2017 werkt aan een herziening van Standaard 3810N Assurance-opdrachten inzake maatschappelijke verslagen. Een concept is nagenoeg gereed. Doelstelling was om de nieuwe versie op te nemen in de HRA 2020. Dit is uitgesteld vanwege een lopend project van de IAASB gericht op Guidance ISAE 3000. Een is een consultatie uitgebracht voor fase 1; fase 2 loopt tot eind 2019. De IAASB-Guidance zal richting geven voor de nieuwe Standaard 3810N. Het zou niet gewenst zijn een nieuwe Standaard 3810N uit te brengen met het risico dat elementen strijdig zouden zijn met de kort nadien beschikbaar komende IAASB-Guidance.

Actueel nieuws

Het programma 2019 van de Werkgroep omvat de volgende actuele aspecten:

 • Actualiseren en aanvullen van het Consensusdocument met nieuwe ervaringen uit de praktijk en resulterend uit onderzoek (i.s.m. Rijksuniversiteit Groningen), zie verder hieronder;
 • Een raamwerk ontwikkelen voor 'integrated assurance' gebaseerd op het <IR> Framework van de IIRC;
 • Respons voorbereiden op de consultatie IAASB Guidance ISAE 3000, 1e fase
 • Input verzamelen en delen met de expertgroep voor de NBA Publieke Management Letter 'Duurzaamheid'.

Consensusdocument

De werkgroep schrijft voortdurend aan een consensusdocument met daarin 'afspraken' tussen de kantoren, die in de werkgroep zijn vertegenwoordigd, interne accountants (IIA) en overheid. De afspraken zijn gericht op het harmoniseren van de assurance-praktijk bij niet-financiƫle informatie. Het consensusdocument een 'living document' dat voortdurend wordt aangevuld en geactualiseerd.

Download

Rapport Accountancy Europe: Assurance bij NFI

De NBA Werkgroep ESG Assurance probeert consensus te bereiken in de aanpak van de NVCOS 3000 assurance-opdrachten voor NFI. De behoefte aan assurance bij NFI is groeiende en de praktijk is nog in ontwikkeling. Dat is niet alleen in Nederland aan de orde. De NBA neemt deel aan vergelijkbare initiatieven bij Accountancy Europe en bij het World Business Council voor Sustainable Development (WBCSD). Bijgaand rapport is een gezamenlijke publicatie van Accountancy Europe en de WBCSD; NBA was hierbij betrokken. Dit is het resultaat van een inventariserend onderzoek en een workshop in dit kader. Het document schetst ervaringen uitdagingen en gekozen oplossingen. De resultaten worden gebruikt op verdere consensus op dit gebied te bereiken.

Samenstelling werkgroep

 • Dhr. R. (Roy) Linthorst RA MSc EMA, voorzitter (EY)
 • Dhr. drs. W.J (Wim) Bartels RA (KPMG)
 • Dhr. D.N. (David) Boekel RA MSc (RSM)
 • Mevr. J.A. (Jessica) Boekhoudt RA MSc (Mazars)
 • Mevr. T.C.M. (Tamar) van Doesburg-Bongers RA MSc (Rabobank)
 • Dhr. drs. J.F. (Jeroen) van Erve RA (BDO)
 • Mevr. drs. U.S. (Usha) Ganga RA (HAN)
 • Mevr. drs. A.J. (Alice) van den Heuvel RA (EY)
 • Dhr. drs. E.T. (Erik) Hessels RA CRMA (Alliander)
 • Dhr. drs. H. (Han) Hindriks (Deloitte)
 • Dhr. drs. R.C.H.M. (Ron) Horsmans RA RV (Mazars)
 • Dhr. D.J.C.R. (Danny) Janssen RA MSc (PwC)
 • Mevr. drs. D.A.C.A.J. (Danielle) Landesz-Campen RA (KPMG)
 • Dhr. M. (Marcus) Looijenga RA MSc EMA (PwC)
 • Dhr. V.R. (Vincent) van Marle MSc (KPMG)
 • Mevr. A.C.M. (Adrianca) Mens RA MSc (BDO)
 • Dhr. mr. drs. A.V. (Avinash) Nandram RA (ADR)
 • Dhr. drs. M.H. (Martijn) Ouwendijk RA AA (IIA)
 • Dhr. drs. M.P. (Max) van Rijssel RA (GT)
 • Dhr. prof. Dr. D.A. (Dick) de Waard RA (RUG)

Contact

Dhr. P.F.M. (Paul) Hurks RA Secretaris werkgroep ESG Assurance 020 301 0 262