Commissie voor de bezwaarschriften

Bij de behandeling van een bezwaarschrift kan het bestuur zich laten adviseren door de Commissie voor de bezwaarschriften. Voordat de commissie advies uitbrengt over het bezwaarschrift, houdt ze meestal een hoorzitting. Tijdens de hoorzitting kan het besluit en bezwaarschrift worden toegelicht.

De commissie stelt vragen als dat nodig is. Aan het eind van de hoorzitting bekijkt de voorzitter of de commissie genoeg informatie heeft om een advies te geven. De commissie brengt vervolgens een advies uit. Naar aanleiding van dit advies beslist het bestuur op het bezwaarschrift. Het bestuur kan slechts gemotiveerd van het advies afwijken. Bij afwijking wordt het advies met de beslissing op bezwaar aan de bezwaarmaker toegezonden.

Samenstelling

De heer mr. dr. J.A.F. (Hans) Peters voorzitter
Mevrouw L.F.A. (Lizette) Heijdra RA MSc
De heer mr. T. van de Bospoort AA RB
De heer mr. J. (Jerry) Brohm secretaris
De heer mr. A. (Arjen) Sukkel secretaris