Paul Stuiver AA

Huidige functie

In zijn huidige functie combineert Paul Stuiver zijn werkervaring in de accountancy en in het bedrijfsleven. In de functie van Manager Finance & HRM op een middelgroot accountantskantoor komen veel aspecten naar voren die veel accountants in business in de dagelijkse praktijk tegen komen. Voor hem tevens de uitdaging om een bijdrage te leveren aan de doelstelling van deze accountants- en belastingadviesorganisatie.

Overige werkervaring

Van midden jaren tachtig tot midden jaren negentig was hij werkzaam als accountant in de samenstelpraktijk. Daarna was hij gedurende 15 jaar werkzaam in diverse financiële managementfuncties in het bedrijfsleven, zowel nationaal als internationaal. Werkzaamheden zoals financieringen, overnames, beursgangen, implementaties met de daarbij behorende hobbels behoren, naast de reguliere werkzaamheden van het opstellen van financiële verslaglegging, tot de werkervaring.

Afsluitend

Sinds enkele jaren verdiept Paul Stuiver zich in de Toegepaste Filosofie, waar Ethiek een belangrijk onderdeel van vormt. Morele dilemma’s hebben tijdens deze verdieping een extra interesse gewekt. Het wikken en wegen om tot een juiste beslissing te komen binnen de ‘menselijke’ financiële wereld vormt hier een belangrijk onderdeel van. Dit is met name de reden om beschikbaar te zijn voor de Commissie Vertrouwenspersonen, om collega’s een luisterend oor te bieden en om mee te denken bij morele dilemma’s. Geduld en actief luisteren zijn hierbij vanzelfsprekend. Tot slot is er de overtuiging dat het praten over morele dillema’s helpt. Graag helpt Paul een collega waar gewenst.