Francis Bouman RA

Huidige functie

Sinds 2018 is Francis internal auditor bij een zelfstandig bestuursorgaan. Dat combineert hij met rollen binnen het accountancyonderwijs en het geven van trainingen in het kader van de permanente educatie. Hij beziet vraagstukken vanuit een brede en multidisciplinaire blik en heeft aandacht voor de menselijke maat.

Overige werkervaring

Francis is 20 jaar ondernemer geweest in de consultancy en trainingen op het gebied van risicomanagement, operational audit en procesoptimalisatie. Daarvoor heeft hij 8 jaar in de openbare praktijk gewerkt bij een big 4 kantoor. Hij heeft internationale ervaring en is daardoor bekend met vraagstukken op het gebied van landenculturen.
Maatschappelijk is Francis sterk betrokken en heeft 5 jaar zitting gehad in de ethische subcommissie van de NBA. Vanuit die rol heeft hij zich bezig gehouden met onder meer beroepsregelgeving zoals de VGBA en NOCLAR. Daarnaast is hij financieel commissielid bij een watersportvereniging, instructeur bij een duikvereniging en noodhulpverlener.

Afsluitend

Als vertrouwenspersoon hecht Francis belang aan vertrouwelijkheid in een open en persoonlijk gesprek met alle kaarten op tafel. Door zijn ervaringen als ondernemer, accountant in business, openbaar accountant en intern accountant kan hij dilemma's vanuit verschillende perspectieven beschouwen. Vanuit zijn expertise op het gebied van risicomanagement kan hij daarnaast de gevolgen van morele beslissingen duiden en wegen. Zijn ethische profiel is primair maatschappelijk en persoonlijk. Dat wil zeggen dat hij met een maatschappelijk blik naar vraagstukken kijkt, zonder daarbij de persoonlijke relaties uit het oog te verliezen. Door anderen wordt hij als betrouwbaar en recht door zee getypeerd, je weet wat je aan hem hebt. Als lid van de commissie vertrouwenspersonen wil hij collega accountants helpen bij het vinden van de beste (of minst slechte) oplossing voor moeilijke vraagstukken waar zij mee worstelen.