Commissie Vertrouwenspersonen

Elke accountant is gehouden aan de Verordening gedrags- en beroepsregels (VGBA). Integriteit is een van de fundamentele beginselen hierin, waar u zich als accountant naar moet gedragen.

Staat u bij de uitoefening van uw functie voor een dilemma, waarmee u als accountant niet binnen uw eigen organisatie terecht kunt? Bekijk onderstaande animatie voor meer uitleg.

Hulp bij conflicterende belangen

Bij de uitoefening van uw functie als accountant kunt u voor een dilemma komen te staan, waarbij conflicterende belangen een rol spelen zoals commerciële, organisatorische, strategische en ook persoonlijke belangen. In zo’n geval kunt u behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek met een ervaren beroepsgenoot.

Vooral in situaties waarbij u als accountant de medewerkers van de eigen organisatie of de beroepsorganisatie niet kunt raadplegen, kan een gesprek met een vertrouwenspersoon van de NBA een passende oplossing bieden. De vertrouwenspersonen van de NBA opereren onafhankelijk van de NBA.

Neem rechtstreeks contact op

Heeft u behoefte aan een dergelijk gesprek, neem dan rechtstreeks contact op met een van de vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van de NBA. Het kan daarom voorkomen dat een vertrouwenspersoon niet in staat is per ommegaande te reageren.

Samenstelling Commissie Vertrouwenspersonen

Francis Bouman (375x375)
Dhr. drs. Francis H.C. Bouman RA

fbouman@4partners.nl 
06 22 41 43 64 

Meer informatie over Francis Bouman RA

Maya Mungra (375x375)
Mw. drs. Maya S. Mungra RA CFE CIA Amsterdam

info@mayamungra.com
06 46 39 24 52

Meer informatie over Maya Mungra RA

Jacqueline Sspringvloet Dubbeld (375x375)
Drs. Jacqueline Springvloet Dubbeld - van de Schraaf MSc RA

info@springvloetdubbeld.nl
06 83 25 43 99

Meer informatie over Drs. Jacqueline Springvloet Dubbeld - van de Schraaf MSc RA

Paul Stuiver (200x200)
Dhr. drs. Paul Stuiver AA Waalwijk

paul.stuiver@home.nl 
06 18 74 08 86 

Meer informatie over Paul Stuiver AA

Vraag en antwoord

Integriteitsbeleid NBA

Het instellen van een commissie Vertrouwenspersonen maakt onderdeel uit van het integriteitsbeleid van de NBA. De NBA wil haar leden graag ondersteuning bieden rondom dilemma’s en om eventuele misstanden te voorkomen of helpen op te lossen.

Reglement

De commissie Vertrouwenspersonen werkt op basis van het Reglement Commissie Vertrouwenspersonen NBA.