Commissie Jaarverslaggeving (CJ)

De Commissie Jaarverslaggeving (CJ) is ingesteld om het bestuur van de NBA gevraagd en ongevraagd te adviseren over vaktechnische vraagstukken op het terrein van de externe verslaggeving en tevens een goede beroepsuitoefening door de registeraccountant te bevorderen.

Taak

 • Het vroegtijdig signaleren van nieuwe ontwikkelingen, opvattingen en inzichten op het terrein van de externe jaarverslaggeving, zowel met betrekking tot de Nederlandse verslaggevingsregels als tot IFRS.
 • Leden informeren over actuele ontwikkelingen op het gebied van externe jaarverslaggeving door middel van publicaties via de NBA-website of 'Accountant'.
 • Het mede becommentariĆ«ren van RJ-richtlijnen en -uitingen en ontwerpen van de International Accounting Standards Board ter bevordering van het tot stand komen van eenduidige en controleerbare verslaggevingsregels.
 • Het bestuderen van en reageren op discussierapporten aangaande jaarverslaggeving van gezaghebbende instanties, zoals bijvoorbeeld de Europese Commissie of EFRAG.
 • Het bestuderen van en reageren op richtinggevende (branche-) rapporten uitgebracht door gezaghebbende maatschappelijke organisaties.
 • Het ondersteunen van de NBA-vertegenwoordiging in de Accounting Working Party van Accountancy Europe.
 • Het ondersteunen van en in overleg treden met de controleursdelegatie van de RJ.
 • Het ondersteunen van de NBA-helpdesk Externe Verslaggeving.
 • Het ondersteunen van het NBA bij het uitgeven van perspublicaties over externe verslaggeving.

Samenstelling

 • De heer C.P. Bergwerff RA (voorzitter)
 • De heer H.C. van den Ende AA
 • De heer drs. M. Boeijink RA
 • Mevrouw drs. H.W. Knoop RA
 • De heer C.J.M. Kimenai RA
 • De heer drs. G.M. van Santen RA
 • De heer J. Bakker RA RB
 • De heer drs. D. Manschot RA
 • De heer M. Hartman RA

Contactpersoon CJ

Paul_Hurks.jpg
Paul Hurks RA Secretaris 020 301 0 262