Subcommissie Ethiek

De subcommissie Ethiek buigt zich over de herziening van de VGBA, het thema onafhankelijkheid (ViO) en de NOCLAR-regelgeving.

Taken van de subcommissie

 • het uitvoeren van en rapporteren over de door het Adviescollege bepaalde projecten binnen de gestelde termijnen en procedures;
 • het uitvoeren van uitvoerende werkzaamheden binnen het aandachtsgebied en rapporteren aan het Adviescollege;
 • het voorbereiden van publicaties over vooraf afgestemde thema‚Äôs binnen het aandachtsgebied;
 • het opstellen van een jaarlijks verslag van uitgevoerde activiteiten;
 • het opstellen van voorgenomen activiteiten voor het komend jaar, ter afstemming met het Adviescollege;
 • het aansturen van de werkgroepen en zorgdragen voor nakoming van de afspraken inzake kwaliteit en kwantiteit van de op te leveren stukken;
 • het uitvoeren van projecten binnen het aandachtsgebied of samen met andere subcommissies.

Samenstelling subcommissie Ethiek

 • mw. drs. M. (Gonny) Linde RA, intern accountant, voorzitter (tevens lid ACB)
 • dhr. G.J. (Gert-Jan) de Jager RA, overheidsaccountant
 • dhr. J.H. (Jeroen) Spiekker RA, openbaar accountant
 • dhr. drs. J. (John) Hoek RA, openbaar accountant
 • mw. drs. S. (Sharda) Poelloe RA, accountant in business
 • dhr. drs. V.J.C. (Victor) Valckx RA, openbaar accountant
 • dhr. G.P. (Geert Pieter) Vermeulen RA, accountant in business
 • dhr. P.M.X.A. (Philippe) Boileau RA, openbaar accountant
 • mw. M.H.G. (Marina) Marcusse-Beernink AA – openbaar accountant mkb
 • Rudy van Maaren (secretaris)
 • Hanneke de Jong (commissiebegeleider)