Subcommissie Assurance

De subcommissie Assurance houdt zich bezig met regelgeving rondom controle- en assurance-standaarden, praktijkhandreikingen, verklaringen en de HRA.

Bij Assurance is een ruime vertegenwoordiging van openbaar accountants, zowel van grote als van andere kantoren. Er is ook een vertegenwoordiging vanuit de overheid, omdat deze als regelgever controleprotocollen uitvaardigt en ook in de reviewsfeer zit.

Taken van de subcommissie

 • het uitvoeren van en rapporteren over de door het Adviescollege bepaalde projecten binnen de gestelde termijnen en procedures;
 • het uitvoeren van uitvoerende werkzaamheden binnen het aandachtsgebied en rapporteren aan het Adviescollege;
 • het voorbereiden van publicaties over vooraf afgestemde thema‚Äôs binnen het aandachtsgebied;
 • het opstellen van een jaarlijks verslag van uitgevoerde activiteiten;
 • het opstellen van voorgenomen activiteiten voor het komend jaar, ter afstemming met het Adviescollege;
 • het aansturen van de werkgroepen en zorgdragen voor nakoming van de afspraken inzake kwaliteit en kwantiteit van de op te leveren stukken;
 • het uitvoeren van projecten binnen het aandachtsgebied of samen met andere subcommissies.

Samenstelling van de subcommissie Assurance

 • dhr. mr.drs. F.H.E. (Frank) van Hoek RA - openbaar accountant, voorzitter (tevens lid ACB)
 • mw. dr. K.J.A. (Karen) Bastings RA, openbaar accountant 
 • dhr. drs. J.F. (Jan) Dekker AA, openbaar accountant (tevens lid ACB)
 • dhr. B.M. (Ben) de Koning RA CIA CRMA, intern accountant
 • dhr. L.Ph. (Leo) Polak RA, overheidsaccountant
 • dhr. drs. E.G. (Edwin) Verhoeven RA, accountant in business / mkb
 • mw. drs. B.F.J. (Bregje) de Klaver RA, openbaar accountant – groot kantoor
 • dhr. F.J.L.(Frans) de Groot RA, openbaar accountant – groot kantoor