Subcommissie Assurance

De subcommissie Assurance houdt zich bezig met regelgeving rondom controle- en assurance-standaarden, praktijkhandreikingen, verklaringen en de HRA.

Bij Assurance is een ruime vertegenwoordiging van openbaar accountants, zowel van grote als van andere kantoren. Er is ook een vertegenwoordiging vanuit de overheid, omdat deze als regelgever controleprotocollen uitvaardigt en ook in de reviewsfeer zit.

Taken van de subcommissie

  • het uitvoeren van en rapporteren over de door het Adviescollege bepaalde projecten binnen de gestelde termijnen en procedures;
  • het uitvoeren van uitvoerende werkzaamheden binnen het aandachtsgebied en rapporteren aan het Adviescollege;
  • het voorbereiden van publicaties over vooraf afgestemde thema’s binnen het aandachtsgebied;
  • het opstellen van een jaarlijks verslag van uitgevoerde activiteiten;
  • het opstellen van voorgenomen activiteiten voor het komend jaar, ter afstemming met het Adviescollege;
  • het aansturen van de werkgroepen en zorgdragen voor nakoming van de afspraken inzake kwaliteit en kwantiteit van de op te leveren stukken;
  • het uitvoeren van projecten binnen het aandachtsgebied of samen met andere subcommissies.

Samenstelling Subcommissie Assurance

frank-van-hoek-200x200.jpg
dhr. mr.drs. F.H.E. (Frank) van Hoek RA voorzitter SCA, tevens lid ACB
karen-bastings-200x200.jpg
mw. dr. K.J.A. (Karen) Bastings RA
bende-koning-200x200.jpg
dhr. B.M. (Ben) de Koning RA
Jan Dekker (200x200)
dhr. drs. J.F. (Jan) Dekker AA tevens lid ACB
kl_9617_LeoPolak_6april2022.jpg
dhr. L.Ph. (Leo) Polak RA
Edwin-Verhoeven.jpg
dhr. drs. E.G. (Edwin) Verhoeven RA
kl_9621_BregjedeKlaver_6april2022.jpg
mw. drs. B.F.J. (Bregje) de Klaver RA
kl_9636_FransdeGroot_6april2022.jpg
dhr. F.J.L.(Frans) de Groot RA
karin-van-hulsen-200x200.jpg
mw. drs. K.A.M. (Karin) van Hulsen RA secretaris SCA
Jan Thijs Drupsteen (823x823)
Dhr. J.Th. (Jan Thijs) Drupsteen RA hoofd vaktechniek NBA